O PREDZEĆU SAFFOIL PLUS d.o.o.


 

Preduzeće Saf-foil plus d.o.o. je osnovano 2012. godine sa sedištem u mestu Vapa Grad Čačak. Delatnos preduzeća je proizvodnja folija i celofana za upotrebu u domaćinstvima.

Još od osnivanja firma je svoj poslovni razvoj usmerila u proizvodnju a prema potrebama i zahtevima tržišta. Za pet godina rada izgrađen je prepoznatljiv imidž na domaćem tržištu, korišćenjem modernih svetskih tehnologija.

U firmi je zapošljeno 5 radnika. Proizvodnja je realizovana u saradnji sa dobavljačem repromaterijala „Elval“ Grčka. Proizvodni program se sastoji iz lične proizvodnje ambalaže, spiralnih hilzni u svim prečnicima i debljinama zida, i omotnih traka za svaki pojedinačni proizvod. Repromaterijal je aluminijumska folija sa mehaničkim svojstvima materijala specijalno namenjenim za korišćenje u domaćinstvu.

Firma poseduje Sanitarnu potvrdu HTZ Zavoda Srbije i sertifikat Privredne komore Srbije.

Privredna komora Srbije ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija ispunila uslove za izdavanje ovog sertifikata. Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface.

Chamber of commerce and industry of Serbia certifies that the company satisfies the criteria  for certification. Certification basis is credit report and regular monitoring from COFACE Serbia credit reporting house. Following basic information about the company is verified.

SAF-FOLIJE PLUS DOO //, Vapa, Čačak, Serbia

Misija

  • Zadovoljiti potrošače kvalitetom naših proizvoda
  • Dobrim poslovanjem obezbediti razvoj kompanije i doprineti održivom ekonomskom razvoju društva.

Vizija

  • Biti u vek među vodećima  u delatnosti proizvodnje kojom se bavimo
  • Kvalitet na prvom mestu

Cilj

  • Stalno unapređivati kvalitet proizvoda, efikasnost poslovanja, zaštitu životne  sredine, bezbednost i zdravlje na radu i u potpunosti zadovoljiti zahteve kupaca i protrošača.