Možete nas kontaktirati putem sledeće forme:

Saf-folije plus d.o.o. Vapa 32232 Čačak,
email: sanitas@mts.rs Tel: +381 32 5814 100

PIB: 107657857

Matični broj: 20845953

Šifra delatnosti: 3299